FAQs

Hva er en syning?

Mange pårørende ønsker å se den avdøde før begravelsen. Dette kan man gjøre alene eller sammen med andre pårørende. En slik syning kan skje på stedet der den avdøde døde, i egnede kommunale rom, eller i kirken før selve seremonien. Dersom dødsfallet skjer på en institusjon, vil personalet som regel alltid legge til rette for [...]

Hva er en syning?2021-12-15T14:55:28+01:00

Hvem er ansvarlig for gravferden?

Gravferdsloven sier at det kun er én person som kan være ansvarlig for gravferden. Dersom det ikke foreligger en egen erklæring fra avdøde, har etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge, rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Etterlatte kan velge å gi avkall på retten [...]

Hvem er ansvarlig for gravferden?2021-12-15T12:29:07+01:00

Kan man ha begravelse eller bisettelse andre steder enn i kirken?

Ja, seremonien trenger ikke foregå i kirken eller kapell, men kan finne sted i et nøytralt lokale som seremonirom eller forsamlingslokale. Det er også mulig å ha en seremoni på andre egnede steder som i en hage eller hjemme.

Kan man ha begravelse eller bisettelse andre steder enn i kirken?2021-12-15T12:28:45+01:00

Hva gjør man hvis det ikke er penger i boet til begravelse /bisettelse?

Dersom det ikke er penger i boet til å dekke begravelse eller bisettelse, kan man søke NAV penger til båretransport og gravferd. Gravferdsstønaden er behovsprøvd, og du kan få opptil 26 011 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Les mer på NAV sine nettsider

Hva gjør man hvis det ikke er penger i boet til begravelse /bisettelse?2022-09-05T12:56:10+02:00

Hvor lang tid etter dødsfallet er det vanlig å ha begravelse /bisettelse?

En begravelse eller kremasjon skal ifølge Gravplasslovens kapittel 2, finne sted innen 10 virkedager etter et dødsfall. I Gravplasslovens §12 heter det at “Dersom avdøde ikke er blitt kremert, skal gravlegging skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Dersom avdøde er blitt kremert, skal gravlegging skje senest 6 måneder etter dødsfallet”. Enten den avdøde skal begraves [...]

Hvor lang tid etter dødsfallet er det vanlig å ha begravelse /bisettelse?2021-12-15T12:26:54+01:00

Hvordan lager man en dødsannonse?

Begravelsesbyrået eller avisen du ønsker annonsen i, kan hjelpe deg med å lage en dødsannonse. En dødsannonse har til hensikt å informere kjente om at avdøde har gått bort, og informasjon om begravelse eller bisettelse. Enten man ønsker å informere før seremonien og inviterer til deltakelse, eller etter seremonien hvor man informerer om at seremonien [...]

Hvordan lager man en dødsannonse?2021-11-08T00:01:50+01:00

Hva er forskjellen på en begravelse og en bisettelse?

Ordet begravelse brukes om seremonier hvor kisten senkes ned i jorden. En bisettelse er en seremoni som etterfølges av kremasjon og nedsetting av urnen i en grav, eller ved askespredning. Urnenedsettelse eller askespredning foregår ved en senere tidspunkt. Det er som regel de pårørende som avgjør hva slags grav man skal velge. Her er det [...]

Hva er forskjellen på en begravelse og en bisettelse?2021-11-07T23:44:52+01:00

Hva koster en begravelse?

Prisen på en begravelse avhenger av hvilke valg de pårørende gjør og kan derfor variere veldig. Kistevalg, annonsering, blomster, sanghefter og annet vil bestemme hva sluttprisen blir. Vi gjør hva vi kan for å oppfylle familiens ønsker for begravelse, bisettelse, syning og avskjedsseremoni. Noen familier ønsker ingen seremoni, noen ønsker å organisere seremonier på andre [...]

Hva koster en begravelse?2021-12-16T13:06:11+01:00
Gå til toppen