Mange pårørende ønsker å se den avdøde før begravelsen. Dette kan man gjøre alene eller sammen med andre pårørende. En slik syning kan skje på stedet der den avdøde døde, i egnede kommunale rom, eller i kirken før selve seremonien. Dersom dødsfallet skjer på en institusjon, vil personalet som regel alltid legge til rette for en syning på rommet til den avdøde før vedkommende hentes av begravelsespersonale.

Selv om en syning kan være vanskelig, er erfaringer vi har gjort oss at mange av de etterlatte i etterkant opplever en syning som svært meningsfullt.

Vi arrangerer syning helt uten ekstra kostnader.