Ordet begravelse brukes om seremonier hvor kisten senkes ned i jorden.

En bisettelse er en seremoni som etterfølges av kremasjon og nedsetting av urnen i en grav, eller ved askespredning. Urnenedsettelse eller askespredning foregår ved en senere tidspunkt.

Det er som regel de pårørende som avgjør hva slags grav man skal velge. Her er det mange som ønsker å følge den avdødes egne ønsker dersom dette er uttrykt.