skip to Main Content

HJELP VED DØDSFALL

Ved et dødsfall er vi behjelpelige med:

 • Henting av avdøde på dødssted; i institusjon, i hjemmet eller ulykkessted, og stell av avdøde. Ved henting er vi alltid to.
 • Koordinere kirke, prest og organist
 • Formidler kontakt med solister og musikere, hvis ønskelig.
 • Melding til offentlige etater.
 • Formidle kontakt med Tingretten.
 • Ordner med gravplass.
 • Lager dødsannonser.
 • Planlegger seremonien sammen med pårørende.
 • Valg av kiste.
 • Bestille blomster. Vi samarbeider med Fevik Blomster og Lillesand Blomster.
 • Hjelper med søknad til NAV ved behovsprøvd gravferdsstønad.

Syning:

Mange har behov for å se sine kjære en eller flere ganger før begravelsen/bisettelsen. Vi legger til rette for at de som har ønske om det får tatt et siste farvel i rolige og verdige omgivelser.
Dette skjer ofte i kapellet i den kommunen gravferden skal foregå eller i sykehuskapellet. Dette koster selvsagt ingenting ekstra.

Vi tar heller ikke ekstra betaling for arbeid på kveld, natt eller helg.

Seremonien:

Det er mange valg å ta når en nær og kjær har gått bort; begravelse eller bisettelse (kremasjon)? Åpen eller lukket seremoni? Eller kanskje ingen seremoni? De fleste har behov for å ha en seremoni, og da kan man velge å ha en religiøs seremoni, en humanistisk seremoni eller livssynsåpen seremoni.
Som pårørende har man kanskje en formening om hva deres kjære selv hadde ønsket, eller kanskje de selv har kommet med ønsker om hvordan de ønsker å ha det. De etterlatte vil gjerne at seremonien skal reflektere avdødes liv.
Vi er behjelpelige med å planlegge en personlig og verdig gravferd.

En begravelse må foregå innen 10 virkedager.
Har det vært en kremasjon, må urnen settes ned på gravsted innen 6 måneder.
Dette hjelper vi gjerne med.

Vi er tilstede i god tid før seremonien, pynter og koordinerer alle involverte. Det anbefales at de nærmeste kommer før resten av gravfølget, for å kunne få litt tid alene. Dette er en dag med mange inntrykk.

Vi tar bilder og lager et album, uten ekstra kostnader.

Etter seremonien:

Vi formidler kontakt/planlegging og gjennomføring av minnestund.

Vi kan sørge for gravering/navntilførsel på eksisterende gravstein og ved kjøp av ny stein.

Hvis ønskelig setter vi inn takkeannonse i avisene.

Back To Top