Hjelp ved dødsfall2023-01-19T15:06:06+01:00

Ved et dødsfall er vi behjelpelige med:

 • Henting av avdøde på dødssted; i institusjon, i hjemmet eller ulykkessted, og stell av avdøde. Ved henting er vi alltid to.
 • Koordinere kirke, prest og organist
 • Formidler kontakt med solister og musikere, hvis ønskelig.
 • Melding til offentlige etater.
 • Formidle kontakt med Tingretten.
 • Ordner med gravplass.
 • Lager dødsannonser.
 • Planlegger seremonien sammen med pårørende.
 • Valg av kiste.
 • Bestille blomster. Vi samarbeider med Fevik Blomster og Lillesand Blomster.
 • Hjelper med søknad til NAV ved behovsprøvd gravferdsstønad.

Døgnåpen vakttelefon: 901 32 261

Syning

Mange har behov for å se sine kjære en eller flere ganger før begravelsen/bisettelsen. Vi legger til rette for at de som har ønske om det får tatt et siste farvel i rolige og verdige omgivelser.

Dette skjer ofte i kapellet i den kommunen gravferden skal foregå eller i sykehuskapellet. Dette koster selvsagt ingenting ekstra.

Vi tar heller ikke ekstra betaling for arbeid på kveld, natt eller helg.

Seremonien

Det er mange valg å ta når en nær og kjær har gått bort; begravelse eller bisettelse (kremasjon)? Åpen eller lukket seremoni? Eller kanskje ingen seremoni? De fleste har behov for å ha en seremoni, og da kan man velge å ha en religiøs seremoni, en humanistisk seremoni eller livssynsåpen seremoni.

Som pårørende har man kanskje en formening om hva deres kjære selv hadde ønsket, eller kanskje de selv har kommet med ønsker om hvordan de ønsker å ha det. De etterlatte vil gjerne at seremonien skal reflektere avdødes liv.

Vi er behjelpelige med å planlegge en personlig og verdig gravferd.

En begravelse må foregå innen 10 virkedager.
Har det vært en kremasjon, må urnen settes ned på gravsted innen 6 måneder.
Dette hjelper vi gjerne med.

Vi er tilstede i god tid før seremonien, pynter og koordinerer alle involverte. Det anbefales at de nærmeste kommer før resten av gravfølget, for å kunne få litt tid alene. Dette er en dag med mange inntrykk.

Vi tar bilder og lager en fotobok fra seremonien, om dere ønsker..

Etter seremonien

Vi formidler kontakt/planlegging og gjennomføring av minnestund.

Vi kan sørge for gravering/navntilførsel på eksisterende gravstein og ved kjøp av ny stein.

Hvis ønskelig setter vi inn takkeannonse i avisene.

Ofte stilte spørsmål

Hva er en syning?2021-12-15T14:55:28+01:00

Mange pårørende ønsker å se den avdøde før begravelsen. Dette kan man gjøre alene eller sammen med andre pårørende. En slik syning kan skje på stedet der den avdøde døde, i egnede kommunale rom, eller i kirken før selve seremonien. Dersom dødsfallet skjer på en institusjon, vil personalet som regel alltid legge til rette for en syning på rommet til den avdøde før vedkommende hentes av begravelsespersonale.

Selv om en syning kan være vanskelig, er erfaringer vi har gjort oss at mange av de etterlatte i etterkant opplever en syning som svært meningsfullt.

Vi arrangerer syning helt uten ekstra kostnader.

Hvem er ansvarlig for gravferden?2021-12-15T12:29:07+01:00

Gravferdsloven sier at det kun er én person som kan være ansvarlig for gravferden.

Dersom det ikke foreligger en egen erklæring fra avdøde, har etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge, rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Etterlatte kan velge å gi avkall på retten til å sørge for gravferden. Retten går da videre til den neste i rekken.

 

Dersom ingen sørger for gravferden, faller ansvaret for gravferden på kommunen.

Kan man ha begravelse eller bisettelse andre steder enn i kirken?2021-12-15T12:28:45+01:00

Ja, seremonien trenger ikke foregå i kirken eller kapell, men kan finne sted i et nøytralt lokale som seremonirom eller forsamlingslokale. Det er også mulig å ha en seremoni på andre egnede steder som i en hage eller hjemme.

Hva gjør man hvis det ikke er penger i boet til begravelse /bisettelse?2022-09-05T12:56:10+02:00

Dersom det ikke er penger i boet til å dekke begravelse eller bisettelse, kan man søke NAV penger til båretransport og gravferd. Gravferdsstønaden er behovsprøvd, og du kan få opptil 26 011 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Les mer på NAV sine nettsider

Når har man urnenedsettelse etter en bisettelse?2021-12-15T12:27:32+01:00

Man bestiller selv tidspunkt og sted for urnenedsettelsen. Det må imidlertid skje innen seks måneder etter dødsfallet og settes i grav på offentlig gravlund.

Hvor lang tid etter dødsfallet er det vanlig å ha begravelse /bisettelse?2021-12-15T12:26:54+01:00

En begravelse eller kremasjon skal ifølge Gravplasslovens kapittel 2, finne sted innen 10 virkedager etter et dødsfall.

I Gravplasslovens §12 heter det at “Dersom avdøde ikke er blitt kremert, skal gravlegging skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Dersom avdøde er blitt kremert, skal gravlegging skje senest 6 måneder etter dødsfallet”. Enten den avdøde skal begraves eller kremeres, skal også kremering skje innen 10 virkedager fra dødsfallet. Urnen kan man sette ned på et senere tidspunkt dersom dette er ønskelig.

Er det mulig å utsette en begravelse?
Dersom det er spesielle grunner til at en begravelse bør utsettes, kan begravelsesbyrået eller gravferdskonsulenten på vegne av de etterlatte søke Kirkelig fellesråd, gravferdsmyndigheten i kommunen, om utsettelse.

Begravelsesseremonien kan også utsettes som følge av forsinkelser i sammenheng med en medisinsk eller rettslig obduksjon.

Hvordan lager man en dødsannonse?2021-11-08T00:01:50+01:00

Begravelsesbyrået eller avisen du ønsker annonsen i, kan hjelpe deg med å lage en dødsannonse.

En dødsannonse har til hensikt å informere kjente om at avdøde har gått bort, og informasjon om begravelse eller bisettelse. Enten man ønsker å informere før seremonien og inviterer til deltakelse, eller etter seremonien hvor man informerer om at seremonien har funnet sted.

Det er vanlig å annonsere i lokalavisen der avdøde bodde, både i papirutgave og i nettaviser.

Alle aviser har en mal for hvordan en dødsannonse skal utformes, men selvfølgelig med det innhold du som pårørende ønsker. Det er vanlig at annonsen inneholder et symbol som representerer avdødes livssyn, navn, fødsels- og dødsdato, navnene til pårørende, og gjerne en liten tekst, et dikt eller lignende.

Vi hjelper deg gjerne med å få på plass en fin annonse for din kjære, med korrektur og med pris for annonsen.

Hva er forskjellen på en begravelse og en bisettelse?2021-11-07T23:44:52+01:00

Ordet begravelse brukes om seremonier hvor kisten senkes ned i jorden.

En bisettelse er en seremoni som etterfølges av kremasjon og nedsetting av urnen i en grav, eller ved askespredning. Urnenedsettelse eller askespredning foregår ved en senere tidspunkt.

Det er som regel de pårørende som avgjør hva slags grav man skal velge. Her er det mange som ønsker å følge den avdødes egne ønsker dersom dette er uttrykt.

Hva koster en begravelse?2021-12-16T13:06:11+01:00

Prisen på en begravelse avhenger av hvilke valg de pårørende gjør og kan derfor variere veldig. Kistevalg, annonsering, blomster, sanghefter og annet vil bestemme hva sluttprisen blir.

Vi gjør hva vi kan for å oppfylle familiens ønsker for begravelse, bisettelse, syning og avskjedsseremoni. Noen familier ønsker ingen seremoni, noen ønsker å organisere seremonier på andre måter.

Vi arrangerer begravelser med samme innhold og kvalitet som andre begravelsesbyråer, men til en langt rimeligere pris enn andre begravelsesbyråer.

Du kan lese mer om våre priser og se priseksempler her.

Gå til toppen