En begravelse eller kremasjon skal ifølge Gravplasslovens kapittel 2, finne sted innen 10 virkedager etter et dødsfall.

I Gravplasslovens §12 heter det at “Dersom avdøde ikke er blitt kremert, skal gravlegging skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Dersom avdøde er blitt kremert, skal gravlegging skje senest 6 måneder etter dødsfallet”. Enten den avdøde skal begraves eller kremeres, skal også kremering skje innen 10 virkedager fra dødsfallet. Urnen kan man sette ned på et senere tidspunkt dersom dette er ønskelig.

Er det mulig å utsette en begravelse?
Dersom det er spesielle grunner til at en begravelse bør utsettes, kan begravelsesbyrået eller gravferdskonsulenten på vegne av de etterlatte søke Kirkelig fellesråd, gravferdsmyndigheten i kommunen, om utsettelse.

Begravelsesseremonien kan også utsettes som følge av forsinkelser i sammenheng med en medisinsk eller rettslig obduksjon.