Begravelsesbyrået eller avisen du ønsker annonsen i, kan hjelpe deg med å lage en dødsannonse.

En dødsannonse har til hensikt å informere kjente om at avdøde har gått bort, og informasjon om begravelse eller bisettelse. Enten man ønsker å informere før seremonien og inviterer til deltakelse, eller etter seremonien hvor man informerer om at seremonien har funnet sted.

Det er vanlig å annonsere i lokalavisen der avdøde bodde, både i papirutgave og i nettaviser.

Alle aviser har en mal for hvordan en dødsannonse skal utformes, men selvfølgelig med det innhold du som pårørende ønsker. Det er vanlig at annonsen inneholder et symbol som representerer avdødes livssyn, navn, fødsels- og dødsdato, navnene til pårørende, og gjerne en liten tekst, et dikt eller lignende.

Vi hjelper deg gjerne med å få på plass en fin annonse for din kjære, med korrektur og med pris for annonsen.