Gravferdsloven sier at det kun er én person som kan være ansvarlig for gravferden.

Dersom det ikke foreligger en egen erklæring fra avdøde, har etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge, rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Etterlatte kan velge å gi avkall på retten til å sørge for gravferden. Retten går da videre til den neste i rekken.

 

Dersom ingen sørger for gravferden, faller ansvaret for gravferden på kommunen.