Dersom det ikke er penger i boet til å dekke begravelse eller bisettelse, kan man søke NAV penger til båretransport og gravferd. Gravferdsstønaden er behovsprøvd, og du kan få opptil 26 011 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Les mer på NAV sine nettsider