Prisen på en begravelse avhenger av hvilke valg de pårørende gjør og kan derfor variere veldig. Kistevalg, annonsering, blomster, sanghefter og annet vil bestemme hva sluttprisen blir.

Vi gjør hva vi kan for å oppfylle familiens ønsker for begravelse, bisettelse, syning og avskjedsseremoni. Noen familier ønsker ingen seremoni, noen ønsker å organisere seremonier på andre måter.

Vi arrangerer begravelser med samme innhold og kvalitet som andre begravelsesbyråer, men til en langt rimeligere pris enn andre begravelsesbyråer.

Du kan lese mer om våre priser og se priseksempler her.