Begravelsesbyrå i Kristiansand2023-11-27T14:50:22+01:00
Loading...

Himle begravelsesbyrå hjelper deg med begravelse i Kristiansand

Trygt og forutsigbart

Hjelp ved dødsfall

Det å miste en kjær kan være en av de tøffeste opplevelsene i livet. I denne vanskelige tiden ønsker vi å støtte deg og dine nærmeste med vår ekspertise og omsorg.

Vårt begravelsesbyrå i Kristiansand har lang erfaring og ekspertise i å tilby verdige og rimelige begravelsestjenester. Vi har en dedikert og profesjonell stab som er klare til å hjelpe deg gjennom hvert trinn av prosessen.

Vi tilbyr en rekke begravelsestjenester som kan tilpasses dine ønsker og behov, fra enkel kremasjon til tradisjonell begravelse med seremoni. Vi har også et bredt utvalg av kister og urner i ulike materialer og stiler.

Vi forstår at hver familie og hver avdøde er unik, og vi vil derfor jobbe tett med deg for å sikre at hver detalj er tatt vare på, fra blomster og musikk til minneord og gravstein. Vi vil sørge for at alt er utført i tråd med dine ønsker og tradisjoner.

«Vi forstår at hvert liv er unikt, og derfor skal hver begravelse være like unik og personlig. Vi vil samarbeide tett med deg for å skape en minnestund som gjenspeiler den avdødes personlighet og liv, og som gir trøst og fred til de etterlatte. »

901 32 261

himlebegravelse@gmail.com

May Wenche Himle

Rimelig og verdig

Våre tjenester er alltid litt imeligere, slik at du kan fokusere på å sørge og ta vare på din familie uten å bekymre deg for økonomien. Vi vil alltid være transparente med prising og kostnader, og sørge for at du har en fullstendig oversikt over alle utgifter før du tar en beslutning.

Vi er her for å hjelpe deg og din familie i denne vanskelige tiden, og vi vil gjøre alt vi kan for å sørge for at begravelsen til din kjære blir en verdig og minneverdig markering av livet som har gått. Ta kontakt med oss for å høre mer om våre tjenester og hvordan vi kan hjelpe deg.

Hva koster en begravelse?

Pris i forbindelse med en begravelse eller bisettelse kan variere mye, de bestemmes av valgene man gjør for seremonien.

For å gjøre det så oversiktlig som mulig, har vi tre priseksempler på begravelse, seremonier og tilvalg, samt oversikt over hva en begravelse uten seremoni koster. Disse eksemplene ser du nedenfor.

Priseksempel 1

Enkel seremoni (i kapell i egen kommune)

Enkel hvit kiste: “Basis”
Planleggingssamtale
Stell og ilegg i kiste
Båretransport (inntil 20 km.)*
Håndtering av dokumenter
Administrasjonskostnader
Assistanse i seremoni, 1 person
Pynteutstyr
50 programhefter
Pris: 17 128,-

Priseksempel 2

Mest brukt

Kiste: Nordica eller Toten 8
Planleggingssamtale
Stell og ilegg i kiste
Båretransport (inntil 20 km.) *
Håndtering av dokumenter
Administrasjonskostnader
Assistanse i seremoni, 1-2 personer
Pynteutstyr
100 programhefter
Pris: 22 498,-

Priseksempel 3

Påkostet

Kiste: Lilje
Planleggingssamtale
Stell og ilegg i kiste
Båretransport (inntil 20 km.) *
Håndtering av dokumenter
Administrasjonskostnader
Assistanse i seremoni, 2-3 personer
Pynteutstyr
200 programhefter
Bilde i ramme
Minnealbum
Pris: 30 698,-

Ofte stilte spørsmål

Hva er en syning?2021-12-15T14:55:28+01:00

Mange pårørende ønsker å se den avdøde før begravelsen. Dette kan man gjøre alene eller sammen med andre pårørende. En slik syning kan skje på stedet der den avdøde døde, i egnede kommunale rom, eller i kirken før selve seremonien. Dersom dødsfallet skjer på en institusjon, vil personalet som regel alltid legge til rette for en syning på rommet til den avdøde før vedkommende hentes av begravelsespersonale.

Selv om en syning kan være vanskelig, er erfaringer vi har gjort oss at mange av de etterlatte i etterkant opplever en syning som svært meningsfullt.

Vi arrangerer syning helt uten ekstra kostnader.

Hvem er ansvarlig for gravferden?2021-12-15T12:29:07+01:00

Gravferdsloven sier at det kun er én person som kan være ansvarlig for gravferden.

Dersom det ikke foreligger en egen erklæring fra avdøde, har etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge, rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Etterlatte kan velge å gi avkall på retten til å sørge for gravferden. Retten går da videre til den neste i rekken.

 

Dersom ingen sørger for gravferden, faller ansvaret for gravferden på kommunen.

Kan man ha begravelse eller bisettelse andre steder enn i kirken?2021-12-15T12:28:45+01:00

Ja, seremonien trenger ikke foregå i kirken eller kapell, men kan finne sted i et nøytralt lokale som seremonirom eller forsamlingslokale. Det er også mulig å ha en seremoni på andre egnede steder som i en hage eller hjemme.

Hva gjør man hvis det ikke er penger i boet til begravelse /bisettelse?2022-09-05T12:56:10+02:00

Dersom det ikke er penger i boet til å dekke begravelse eller bisettelse, kan man søke NAV penger til båretransport og gravferd. Gravferdsstønaden er behovsprøvd, og du kan få opptil 26 011 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Les mer på NAV sine nettsider

Når har man urnenedsettelse etter en bisettelse?2021-12-15T12:27:32+01:00

Man bestiller selv tidspunkt og sted for urnenedsettelsen. Det må imidlertid skje innen seks måneder etter dødsfallet og settes i grav på offentlig gravlund.

Hvor lang tid etter dødsfallet er det vanlig å ha begravelse /bisettelse?2021-12-15T12:26:54+01:00

En begravelse eller kremasjon skal ifølge Gravplasslovens kapittel 2, finne sted innen 10 virkedager etter et dødsfall.

I Gravplasslovens §12 heter det at “Dersom avdøde ikke er blitt kremert, skal gravlegging skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Dersom avdøde er blitt kremert, skal gravlegging skje senest 6 måneder etter dødsfallet”. Enten den avdøde skal begraves eller kremeres, skal også kremering skje innen 10 virkedager fra dødsfallet. Urnen kan man sette ned på et senere tidspunkt dersom dette er ønskelig.

Er det mulig å utsette en begravelse?
Dersom det er spesielle grunner til at en begravelse bør utsettes, kan begravelsesbyrået eller gravferdskonsulenten på vegne av de etterlatte søke Kirkelig fellesråd, gravferdsmyndigheten i kommunen, om utsettelse.

Begravelsesseremonien kan også utsettes som følge av forsinkelser i sammenheng med en medisinsk eller rettslig obduksjon.

Hvordan lager man en dødsannonse?2021-11-08T00:01:50+01:00

Begravelsesbyrået eller avisen du ønsker annonsen i, kan hjelpe deg med å lage en dødsannonse.

En dødsannonse har til hensikt å informere kjente om at avdøde har gått bort, og informasjon om begravelse eller bisettelse. Enten man ønsker å informere før seremonien og inviterer til deltakelse, eller etter seremonien hvor man informerer om at seremonien har funnet sted.

Det er vanlig å annonsere i lokalavisen der avdøde bodde, både i papirutgave og i nettaviser.

Alle aviser har en mal for hvordan en dødsannonse skal utformes, men selvfølgelig med det innhold du som pårørende ønsker. Det er vanlig at annonsen inneholder et symbol som representerer avdødes livssyn, navn, fødsels- og dødsdato, navnene til pårørende, og gjerne en liten tekst, et dikt eller lignende.

Vi hjelper deg gjerne med å få på plass en fin annonse for din kjære, med korrektur og med pris for annonsen.

Hva er forskjellen på en begravelse og en bisettelse?2021-11-07T23:44:52+01:00

Ordet begravelse brukes om seremonier hvor kisten senkes ned i jorden.

En bisettelse er en seremoni som etterfølges av kremasjon og nedsetting av urnen i en grav, eller ved askespredning. Urnenedsettelse eller askespredning foregår ved en senere tidspunkt.

Det er som regel de pårørende som avgjør hva slags grav man skal velge. Her er det mange som ønsker å følge den avdødes egne ønsker dersom dette er uttrykt.

Hva koster en begravelse?2021-12-16T13:06:11+01:00

Prisen på en begravelse avhenger av hvilke valg de pårørende gjør og kan derfor variere veldig. Kistevalg, annonsering, blomster, sanghefter og annet vil bestemme hva sluttprisen blir.

Vi gjør hva vi kan for å oppfylle familiens ønsker for begravelse, bisettelse, syning og avskjedsseremoni. Noen familier ønsker ingen seremoni, noen ønsker å organisere seremonier på andre måter.

Vi arrangerer begravelser med samme innhold og kvalitet som andre begravelsesbyråer, men til en langt rimeligere pris enn andre begravelsesbyråer.

Du kan lese mer om våre priser og se priseksempler her.

Ønsker du en samtale med oss?

Ta kontakt med oss, så skal vi hjelpe deg!

Gå til toppen