skip to Main Content

PRISER

Uten seremoni

Nøktern

Mest brukt

Påkostet

Samtale bygland-ok bygland-ok bygland-ok bygland-ok
Kiste bygland-ok(Enkel Hvit) bygland-ok (Nordica) bygland-ok (Nordica) bygland-ok (Lilje)
Ilegging i kiste bygland-ok bygland-ok bygland-ok bygland-ok
Syning bygland-ok bygland-ok bygland-ok bygland-ok
Kjøring bygland-ok bygland-ok bygland-ok bygland-ok
Håndtering av dokumenter bygland-ok bygland-ok bygland-ok bygland-ok
Administrative omkostninger bygland-ok bygland-ok bygland-ok bygland-ok
Assistanse i begravelsen bygland-ok bygland-ok bygland-ok
Pynteutstyr bygland-ok bygland-ok bygland-ok
Programhefter bygland-ok               (100 stk.) bygland-ok           (200 stk.)
Bilde av avdøde i ramme bygland-ok bygland-ok
Minneperm bygland-ok bygland-ok
SUM 8.100,-
Ved kremasjon: 9.838-
 16.400,-  19.900,- 27.400,-
Innkjøpte tjenester
Annonse 75 mm 1.045,- 1.045,- 1.045,-
Blomster 150,- (3 roser) 3.000,- 3.000,-
TOTAL SUM 17.595,- 23.945,- 31.445,-

PRISINFORMASJON

Pris-eksemplene over viser hva en begravelse vanligvis koster hos oss. En «vanlig» begravelse faller ofte inn under «mest brukt».

  • Man kan likevel variere i forhold til antall sanghefter, ulike kister, antall annonser i aviser osv – og dermed få en annen slutt pris på fakturaen. Ved kjøring over 20 km forutsettes det at det søkes om stønad til båretransport fra NAV.
  • Annonser i avisene kommer også i tillegg. Ekstra programhefter kr.10,- pr stk. Bilder/minneperm: 450,-
  • Betaling for solister kommer også i tillegg. Mest brukt 3000,-

Blomster:

Priser på blomster varierer etter størrelse og kommer i tillegg til prisen over.

  • 1 kistedekorasjon. Pris fra 2000,- Mest brukt    3000,-
  • 1 blomsterhjerte. Mest brukt 2000,-

Kiste:

  • Nordica og Toten 8:  6305,-  Toten 4 og Furu:  7305,-   Lilje  9367,-  Kystkista  15000,-
  • Ekstra stor kiste:  7705,-

Ved kremasjon kommer kremasjonsavgift i tillegg på 7000,- (med unntak av Kristiansand kommune)

Vi tar ikke betalt for arbeid utenom vanlig kontortid. Vi tar heller ikke betalt for syning av avdøde i kisten. Det KAN komme tillegg for ekstra kjøring v. samtale. Kr. 800,-                          

Timepris:  kr. 500,-   inkl. mva.

Av og til kan det være behov for en ekstra mann i seremonien eller deler av denne. Dette vil da også komme i tillegg. Timeprisen over ligger da til grunn.

Back To Top