Pris på en begravelse eller bisettelse:

Pris i forbindelse med en begravelse eller bisettelse kan variere mye, de bestemmes av valgene man gjør for seremonien.

I utgangspunktet kan du som pårørende selv velge å gjøre det meste knyttet til seremonien, men de fleste velger å engasjere et begravelsesbyrå for å hjelpe til med praktiske ting, forberedelser til- og gjennomføring av begravelsen. På den måten får du god hjelp av en som kjenner til rutinene rundt et dødsfall og hva som må gjøres.

For å gjøre det så oversiktlig som mulig, har vi tre priseksempler på begravelse, seremonier og tilvalg, samt oversikt over hva en begravelse uten seremoni koster. Disse eksemplene ser du nedenfor.

Eksempler på pris på en begravelse eller bisettelse:

Priseksempel 1

Enkel seremoni (i kapell i egen kommune)

Enkel hvit kiste: «Basis»
Planleggingssamtale
Stell og ilegg i kiste
Båretransport (inntil 20 km.)*
Håndtering av dokumenter
Administrasjonskostnader
Assistanse i seremoni, 1 person
Pynteutstyr
50 programhefter
Pris: 17 128,-
Tillegg:
Annonse i Grimstad Adressetidende (75 mm.)
3 røde roser
Pris alt inkludert: 18 711,-

Priseksempel 2

Mest brukt

Kiste: Nordica eller Toten 8
Planleggingssamtale
Stell og ilegg i kiste
Båretransport (inntil 20 km.) *
Håndtering av dokumenter
Administrasjonskostnader
Assistanse i seremoni, 1-2 personer
Pynteutstyr
100 programhefter
Pris: 22 498,-
Tillegg:
Annonse i Grimstad Adressetidende (75 mm.)
Kistedekorasjon
Pris alt inkludert: 27 461,-

Priseksempel 3

Påkostet

Kiste: Lilje
Planleggingssamtale
Stell og ilegg i kiste
Båretransport (inntil 20 km.) *
Håndtering av dokumenter
Administrasjonskostnader
Assistanse i seremoni, 2-3 personer
Pynteutstyr
200 programhefter
Bilde i ramme
Minnealbum
Pris: 30 698,-
Tillegg:
Annonse i Grimstad Adressetidende (75 mm.)
Stor kistedekorasjon
Pris alt inkludert: 36 661,-

Uten seremoni

Enkel hvit kiste: «Basis»
Stell og ilegg i kiste
Båretransport (inntil 20 km.) *
Håndtering av dokumenter
Administrasjonskostnader
Pris: 10 436,-

Annet:

Ved kremasjon, tilkommer kremasjonsavgift på kr. 7000,- (2021)
(unntak i Kristiansand, kr. 0,-)

* Vi bistår med søknad  til Nav ved båretransport over 20 km. Egenandel 2023 er på kr. 2699,-
Søknadsskjema Nav – båretransport

Vi bistår også med søknad til Nav om behovsprøvd gravferdsstønad. Maksimum kr. 26999,- (2023)
Søknadsskjema Nav – gravferdsstønad

Alle priser er inkl. mva.