Man bestiller selv tidspunkt og sted for urnenedsettelsen. Det må imidlertid skje innen seks måneder etter dødsfallet og settes i grav på offentlig gravlund.