Når vi tar farvel med en kjær, er det naturlig å ønske å sende med dem små biter av minner og kjærlighet. Det er en svært gammel tradisjon å legge personlige gjenstander i kisten, en praksis som reflekterer menneskets ønske om å bevare tilknytningen til den avdøde. Mens mange gjenstander er egnede for dette formålet, er det viktig å ha i bakhodet at det kun er tillatt med gjenstander av organisk materiale som er nedbrytbart. Her er noen ideer til hva man kan legge i kisten, samt noen tanker rundt det å respektere naturens syklus i denne siste kjærlighetsgjerningen.

 

Tegninger fra barnebarn

Barn har en egen måte å uttrykke sin kjærlighet og sine følelser på. En håndtegnet tegning fra et barnebarn kan være en vakker og personlig gjenstand å legge i kisten. Papir er biologisk nedbrytbart og representerer en naturlig måte å sende med et kjært minne på.

 

Armbånd og smykker

Smykker og armbånd av naturlige materialer er også egnet. Disse kan bære en spesiell betydning og representerer en fysisk forbindelse mellom den avdøde og de etterlatte.

 

Bilder

Fotografier er små vinduer til fortiden, og de fanger øyeblikk av lykke, kjærlighet, og samhørighet. Å legge bilder i kisten kan være en måte å bevare minnene på, og med tiden vil papiret brytes ned og returneres til naturen.

 

Giftering

En giftering er et symbol på kjærlighet og troskap. For mange er det naturlig å la den avdøde beholde sin giftering som et evig symbol på den forbindelsen som ble skapt i livet.

 

Brev og håndskrevne notater

Et håndskrevet brev eller notat kan bære med seg ord av kjærlighet, håp, og trøst. Det er en intim og personlig måte å si farvel på, og som med tegninger og bilder, vil papiret med tiden bli til jord.

 

Blomster

Blomster er tradisjonelle symboler på kjærlighet og medfølelse og kan legges i kisten som en siste hyllest.

 

Bøker og dikt

En elsket bok eller et dikt kan også være et passende minne å sende med. Ordene kan gi trøst og refleksjon og være et varig symbol på de verdier og interesser den avdøde hadde.

 

De små unntakene

Selv om hovedregelen sier at det som legges i kisten skal være nedbrytbart, er det nok ingen som sier noe dersom man ønsker å legge ned et armbånd perlet av et barnebarn, eller et personlig smykke som var viktig for den som har gått bort.  Men kravet fra myndighetene er at nedbrytbarhet, sikkerhet og miljøvern skal ivaretas.