Mange synes det er vanskelig og skummelt å skrive et minneord for en kjær person som har gått bort. Og ja, det kan virkelig være en litt vanskelig oppgave å håndtere følelsesmessig. Det er viktig å finne de rette ordene som virkelig kan uttrykke følelsene og minnene man har om personen som nå er gått bort, og man er kanskje redd for at følelsene skal ta overhånd når man skal fremføre minneordet. Det er vanlig at folk er beveget når de leser et minneord, man skal ikke være flau over å vise følelser når man minnes en person en var glad i. Det er helt normalt!  Her har vi samlet noen råd og vink som kan hjelpe deg å skrive et virkelig godt minneord for å hedre den som har gått bort.

 

Start med å samle inn og strukturere informasjonen du ønsker å ha med i minneordet

Før du begynner å skrive, kan det være nyttig å samle inn informasjon om personen du vil skrive om. Mimre sammen med venner og familie, les gjennom gamle brev og kort, og prøv å finne ut hva som gjorde personen unik og spesiell. Tenk gjennom og sett opp noen milepæler i personens liv, karriere, interesser og hobbyer.

 

Vær personlig og vis følelser

Når du begynner å skrive minneordet, bør du fokusere på å være personlig. Bruk en tone som er passende for anledningen, og skriv på en måte som gjenspeiler dine følelser og minner om personen. Vær ærlig og ekte i ordene du velger, og unngå å prøve å være for formell eller stiv. Husk at det er lov å hente frem noen morsomme historier også, det er lov å kjenne på latter og glede når man skal hedre en kjær person.

 

Fortell en historie

En god måte å skrive minneord på, er å fortelle en eller flere historier om personen. Velg minneverdige opplevelser eller hendelser som du hadde sammen med personen, og beskriv den på en måte som gjør at tilhørerne kan føle seg som om de var der. Dette hjelper også de andre med å gjenskape minner og gi en følelse av nærhet til personen.

 

Husk å inkludere positivitet

Når du skriver minneordet, er det viktig å inkludere positivitet og takknemlighet. Fokuser på de positive tingene personen gjorde i livet og hvordan de påvirket deg og andre rundt dem. Det kan være nyttig å tenke på personens beste egenskaper og hva som gjorde dem unike og spesielle.

 

Ta deg tid

Å skrive et godt minneord tar tid. Ikke vær redd for å ta deg tid til å tenke gjennom hva du vil si og hvordan du vil uttrykke deg. Sett deg ned og la følelsene og minnene komme til deg, og skriv ned alt som kommer opp. Deretter kan du bearbeide det og lage en mer strukturert tekst.

 

La gjerne andre lese gjennom

Etter at du har skrevet minneordet, kan det være nyttig å la andre lese gjennom og gi tilbakemeldinger. Spør venner og familie om deres tanker og følelser om minneordet, og ta gjerne imot råd om eventuelle endringer som kan gjøres. Det kan være de husker enkelte ting på en annen måte enn deg, og det kan være de kan tilføre noe du ikke tenkte på og som kan gjøre teksten din enda bedre.

 

Rediger og juster

Når du har skrevet minneordet, kan det være nyttig å gå litt tilbake og redigere og justere teksten din. Les gjennom teksten grundig, og se etter eventuelle uklarheter. Du kan også justere tone og språk, og sørge for at minneordet har en god flyt.

Husk at dette er dine minneord, det finnes ikke et «rett eller galt» her! Dette er din mulighet til å hedre en avdød du var glad i på din måte. Å vise sine følelser under et minneord er helt normalt, enten det er tårer eller latter som frembringes. Å vise sine følelser under et minneord understreker bare hvor viktig en person har vært i ens liv og hvilke avtrykk vedkommende har satt hos deg.