Hvordan skrive en nekrolog?

Når noen har gått bort, kan det være en hyggelig gest overfor den avdøde og han eller hennes familie og pårørende, å skrive en nekrolog. En nekrolog er en kort tekst som vanligvis publiseres i avisen etter at noen har gått bort. Det er en måte å minnes og hylle den avdøde på.

Når du skriver en nekrolog, bør du først tenke på hvem den avdøde var, og hvilke viktige ting vedkommende gjorde i livet.

  • Skriv så en kort biografi over den avdøde, med fødsels- og dødsdato, samt eventuelle viktige hendelser eller prestasjoner.
  • Hold deg til fakta og unngå personlige meninger.
  • Vær respektfull og sørg for at nekrologen ikke blir for tung eller melodramatisk.
  • Bruk et passende tonefall, for eksempel en kombinasjon av sorg og takknemlighet.
  • Sørg for å sjekke teksten for stavefeil og grammatiske feil, slik at nekrologen fremstår så profesjonell som mulig.
  • Spør familien til den avdøde om det er noe spesielt de vil at du skal inkludere i nekrologen. Dette kan gi en personlig touch og vise at du bryr deg.
  • Det kan også være fint å nevne hvordan den avdøde vil bli husket av de som kjente ham eller henne.
  • Til slutt kan du skrive noen passende ord eller sitater som kan bidra til å minnes den avdøde på en fin måte.

 

Det er viktig å huske at en nekrolog ikke skal være en lang tekst, så hold deg til de viktigste opplysningene og fokuser på å hylle den avdøde på en kort og fin måte.