Begravelser og gravferdsseremonier er viktige øyeblikk i livet som gir oss anledning til å ære og minnes våre kjære som har gått bort. Tradisjonelt har disse seremoniene vært dominert av voksne, og barn og unge har ofte blitt litt ekskludert fra planlegging og gjennomføring av slike arrangementer. Heldigvis har det blitt mer og mer vanlig å inkludere barn og unge i disse prosessene, da det kan hjelpe dem med å bearbeide sorg, forstå døden bedre og oppleve en følelse av deltakelse og tilhørighet.

Det første skrittet for å inkludere barn og unge i begravelsesseremonier er åpen kommunikasjon. Det er viktig å snakke med dem på deres nivå, forklare døden på en ærlig, men sensitiv måte og svare på alle deres spørsmål. Å gi dem informasjon om hva som skjer under seremonien og hvorfor det er viktig, vil bidra til å dempe usikkerheten og gi dem en følelse av forståelse.

Barn og unge bør gis muligheten til å delta i planleggingsprosessen for begravelsesseremonien. Dette kan inkludere valget av blomster og musikk til gravferden, eller kanskje et dikt som skal leses opp. Å gi dem en følelse av eierskap, delaktighet og ansvar vil bidra til å styrke deres involvering og følelse av tilhørighet til seremonien.

Det kan også være en god ide å tilrettelegge selve seremonien på en måte som gjør det mulig for barn og unge å delta aktivt. Dette kan inkludere å tilby dem muligheten til å si noen ord eller dele minner om den avdøde. Alternativt kan de bli oppfordret til å delta i ritualer som å tenne et lys, legge ned blomster eller male et bilde til minne om den avdøde. Kanskje kan barna få skrive en siste hilsen og tegne en blomst på kisten? Dette gir dem en mulighet til å uttrykke følelser og på sin måte bidra til seremonien.

Husk at barn og unge trenger støtte fra voksne under begravelsesseremonien. Det kan være nyttig å tilby dem en dedikert person som de kan snakke med eller som kan være deres støtte gjennom hele seremonien. Dette kan være en forelder, en annen nær voksen.

Ved å inkludere barn og unge i planlegging og gjennomføring av gir vi dem muligheten til å uttrykke sine følelser, delta aktivt og få en dypere forståelse av døden. Ved å skape en atmosfære av åpen kommunikasjon, involvering, deltakelse og støtte, legger vi grunnlaget for en sunn sorgprosess også hos barn og unge.